Blot! Technika malby pomocí náhodných barevných skvrn na mokrý papír, vytváření imaginárních krajin. Tuto techniku používal Cozens (1717-1786), aby našel novou metodu výuky. Cozens nabádal studenty a interprety, aby v inkoustových skvrnách objevily obrazy přírody více pravděpodobné a reálné, než vypozorované přímo. Je známo, že představivost při výkonu pozorování a vytváření záznamu o pozorovaném (na základě přírodního impulsu) utváří rozeznatelné formy a myšlenky se sklonem k narativnosti, upravování. Totéž platí ve chvílích setkání s politickou realitou, že představuje sama o sobě beztvarost, vlhký flek na zdi nebo šedý mrak. Je to právě fantazie, která určuje nejkreativnější řešení. Společná výstava v galerii Navio Vazio, Porto, Portugalsko. Adam Uchytil a Susana Gaudencio. Březen 2012. www.navio-vazio.net susanagaudencio.com Blot! The technique of painting from accidental blots of paint on wet paper, and from it’s observation deducting landscapes, was used by Cozens (1717-1786) to found a new teaching method. Cozens induced students and artists to find, in the ink blots, images of nature more plausible (apparently more true) than those observed directly. It is known that the imagination, in the exercise of observation and the report of the accident, following a natural impulse, shapes recognizable forms and constructs ideas and arguments revealing a tendency for narrative. The same occurs in moments of encounter with a political reality that presents itself formless as a damp stain on a wall or a gray cloud. It is the imagination that configures solutions, starting with the most creative. Collective exhibition at Navio Vazio gallery, Porto, Portugal. Adam Uchytil and Susana Gaudencio. March 2012. www.navio-vazio.net http://susanagaudencio.com