logotyp pro společnost
která se zabývá výukou plavání
Sport Project Swimming
company focused on teaching swimming