vybrané práce selected works

Blot! je společná výstava v galerii Navio Vazio, Porto, Portugalsko
Blot! is cooperative exhibition at Navio Vazio gallery, Porto, Portugal
Ter ou Ser book, Ausdruckbooks publishing
Ter ou Ser book, nakladatelství Ausdruckbooks
Revolver Revue
Revolver Revue
Oldschool no.3 obsahuje záznamy přednášek z akce "Zavíráme za 21 dní". 1.vydání, náklad 30ks, 100 stran.
The main topic of the Oldschool no.3 is the cultural event "We are closing in 21 days". 1st edition, printed in 30 pieces, 100 pages.

Návrh obálky a vnitřní úpravy knihy "Létavice Touhy"
Cover and layout design for the book of erotic poetry – "Létavice touhy"
diplomová práce na VŠUP
my diploma work at AAAD
Návrh obálky a vnitřní úpravy knihy Oldschool no.2
Oldschool no.2 cover and layout design.

návrh a realizace fasády, Beira Rio
restaurant, Porto, Portugalsko
facade, Beira Rio restaurante, Porto, Portugal
orientační systém a grafika
na zdi, ZŠ Klimentská
orientation system and wall graphics,
elementary school Klimentská
vzor pro restauraci People,
tisk a vyfrézované dřevo
pattern for restaurant People,
print and milled wood

plakát pro výstavu Klatovy
exhibition poster Klatovy
plakát távora 6, Porto
távora 6 poster, Porto
plakát pro výstavu, České Budějovice
exhibition poster, České Budějovice
plakát pro výstavu, České Budějovice
exhibition poster, České Budějovice

logo pro internetový obchod
logo for online design shop
logo pro skupinu designérů
logo for a group of designers
logo, finanční sektor, VIA Praha
logo, financial company, VIA Praha
wedo logo koncept
wedo logo concept

dárkový obal na víno, Model Opava
gift packaging for wine, Model Opava
návrh látky pro projekt Bedtimeset
fabric design for Bedtimeset project